Privacy verklaring en Cookiegebruik

Wij vinden privacy belangrijk!

Kringloopwinkel Wolvega hecht veel waarde aan uw privacy.
In onderstaande privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij via onze website verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Contactgegevens:
Kringloopwinkel Wolvega
Binnenbaan 8c
8471 XB Wolvega

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming Kringloopwinkel Wolvega is te bereiken via:  [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kringloopwinkel Wolvega ontvangt en verwerkt via de website geen persoonsgegevens.
Wanneer u ons mailt met een vraag gaan wij zorgvuldig met uw emailadres om.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website  heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar.  Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. En wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij toch zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van foto’s van personen op onze website

Wij gebruiken foto’s op onze website mogelijk enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u of uw kind op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met [email protected] zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kringloopwinkel Wolvega komt in het bezit van uw mailadres wanneer u ons mailt voor meer informatie.
Wij zullen uw mailadres (en evt. telefoonnummer wanneer u die aan ons vertrekt) zorgvuldig bewaren en uitsluitend gebruiken om u te kunnen informeren.
Hierna verwijderen uw mailadres na een jaar uit onze administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kringloopwinkel Wolvega neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij gebruiken dergelijke systemen niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kringloopwinkel Wolvega bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  • Uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en mailadres verkregen via mailcontact) bewaren wij maximaal een jaar.
  • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kringloopwinkel Wolvega verstrekt gegevens nooit aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies
Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het contactformulier.

En ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
U kunt uzelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor actuele informatie over cookiegebruik op de website:
cookiechecker.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kringloopwinkel Wolvega en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u  hebben per direct te verwijderen.
Kringloopwinkel Wolvega wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kringloopwinkel Wolvega neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Kringloopwinkel Wolvega heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]